อนิจจัง ปัจจุบัน ตอนที่ ๑

อนิจจัง ปัจจุบัน ตอนที่ ๑

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ประกาศศาสนามาถึงเราทุกวันนี้เป็น
เวลา ๒๐๐๐ กว่าปี พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า

“ให้เจริญอานาปานสติ อานาปานสตินี้เป็นกรรมฐานเอก ผู้ใดเจริญจะมีอานิสงส์มาก”

เพราะธาตุทั้ง ๔ มีดินน้ำไฟลม ลมคุมธาตุทั้ง ๔ อยู่ ถ้าลมดับ ชีวิตเราก็ดับ
แต่วิญญาณไม่ดับ มันออกไปแล้ว อย่างวิญญาณมาปฏิสนธิในมนุษย์ ก็ต้องอาศัยตัวตัณหา
ตัวกรรม จึงทำให้มนุษย์เกิด

เมื่อคลอดออกมาก็ต้องอาศัยลมคู่กันไป อันนั้นลมกับวิญญาณมันแยกกัน แต่อาศัยลม
อาศัยธาตุอยู่

ดินน้ำไฟลมประชุมเข้า เรียกว่า ขันธ์ ๕ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
วิญญาณอยู่ทีหลัง เมื่อเรามาปฏิบัตินั้นวิญญาณจะออกหน้าเลย กระทบรู้แล้วให้เรากำหนด
จับความรู้สึก ให้เจริญสมาธิ สติ สัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนั่นเอง

นี่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้เจริญอานาปานสติ ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิเป็นอารมณ์
อย่าให้ความรู้สึกมารับ ควบคุมความรู้สึกไว้อย่าให้มันรับ

ถ้ารับแล้วมันก็เป็นอัตตาขึ้นมา มันก็เสวยอารมณ์สุขทุกข์ สัญญา สังขารปรุงแต่ง
ทุกข์เกิดแล้ว พอใจไม่พอใจโดยสังขารปรุงแต่ง โดยสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมมนุษย์

Advertisements
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: